Do každé dírky patří naše jímky
5 typů kde jímku použit: 1/ U chat a chalup bez kanalizace 2/ U rodinných domů bez přepadu 3/ V zahrádkářských koloniích 4/ Jako zásobárnu vody 5/ K zachycení odpadních vod

Mobil: (+420) 731 730 713, E-mail: info@mirosep.cz

Produkty

Raději plastové septiky nebo jímky?

Žumpy neboli plastové jímky jsou bezodtokové a vodotěsné podzemní nádrže, které slouží k akumulaci, tedy hromadění splaškových vod u rodinných domů či jiných, například rekreačních objektů. Obsah jímek musí být ze zákona pravidelně vyvážen fekálním vozem na velkou čistírnu odpadních vod. Značnou nevýhodou jsou vyšší provozní náklady, jelikož je třeba jímky vyvážet několikrát do roka.

Námi nabízené plastové septiky přinášejí před konkurencí řadu výhod, především díky nim značně ušetříte, jelikož mají speciální válcový tvar a samonosnou konstrukci, lehce odolávají tlaku okolní zeminy a podzemní vody, takže není potřeba okolo obvodu betonovat výztuž. Oproti plastovým jímkám stačí ze septiku vyvézt kal jen jednou za rok, s provozem jsou tedy spojeny opravdu minimální náklady.

Odpadní plastová jímka, je jen obyčejnou nádobou, kde se shromažďují odpadní vody až do následného vývozu fekálním vozem. V tomto případě nefunguje žádné aktivní ani pasivní čištění. Plastové jímky lze taktéž využít jako obyčejné nádrže, například k zadržení technologických odpadních vod z provozu a následně je takto uchovat až do odborné likvidace.

S dešťovkou můžete výrazně ušetřit, stačí ji zachytit

V poslední době se stále více rozšiřuje trend hospodaření s dešťovou vodou, díky které výrazně ušetříte. Její využití je obrovské, prakticky můžete nahradit až polovinu pitné vody. Zadržovat dešťovou vodu v nádržích se vyplatí také z jiného, převážně bezpečnostního hlediska, aby nedošlo k podmáčení pozemku. Zejména na hustě zastavěných místech je potřeba vodu odvádět, protože půda není schopna ji zadržet.

Část vody sice dokáže absorbovat podloží, avšak při vydatných deštích to nemusí stačit. Stejně tak se běžně stává, že objekt stojí na nevhodném podloží, které není schopno vsakovat vodu – zejména jílovitá podloží. V takovém případě vodu zachytit musíte tak jako tak. Nejjednodušším řešením je nádrž na dešťovou vodu, kterou uložíte do země a budete do ní vodu odvádět.

Bez septiku nebo jímky se ze zákona neobejdete

„Každý uživatel objektu, který nemá z různých důvodů přípoj do kanalizace, musí podle § 38 odst. 6. vodního zákona, na výzvu vodoprávního úřadu, popřípadě České inspekce životního prostředí, prokázat zneškodnění odpadních vod v souladu s vodním zákonem.

V opačném případě, neprokázání této skutečnosti je považováno za přestupek a postihováno pokutou dle příslušného správního řízení. V praxi to znamená jediné, jestliže nemáte přípojku k obecní kanalizaci, máte ze zákona povinnost zajistit likvidaci odpadních vod, a to na vlastní náklady.