Do každé dírky patří naše jímky
5 typů kde jímku použit: 1/ U chat a chalup bez kanalizace 2/ U rodinných domů bez přepadu 3/ V zahrádkářských koloniích 4/ Jako zásobárnu vody 5/ K zachycení odpadních vod

Mobil: (+420) 731 730 713, E-mail: info@mirosep.cz

Jímky na dešťovou vodu

Zelená sklolaminátová jímka

Ke každé jímce od nás zákazník obdrží:

 1. montážní postup usazování jímek do země
 2. protokol o zkoušce těsnosti podle čsn 750905
 3. prohlášení výrobce o shodě dle zákona č.22/1997 sb.
 4. záruční list

imgMezi nové trendy současnosti patří hospodaření s dešťovými vodami a jejich využití v zastavěných územích. Zastavěním pozemku se zmenší plocha pro přirozené vsakování dešťových vod.

Věděli jste, že až 50 % spotřebované pitné vody můžete nahradit zachycenou dešťovou vodou?

Hospodaření s dešťovou vodou se v poslední době stalo velmi oblíbeným, protože díky němu můžete značně ušetřit své finance. Většinou dešťová voda bez užitku odteče a vsákne se do pozemku. S využitím jímky na dešťovou vodu ji můžete zachytit a následně spotřebovat k různým účelům.

Naše jímky na dešťovou vodu jsou připraveny k přímému zapuštění do jakéhokoli podloží, nevyžadují betonovou výztuž – ušetříte tak mnoho nákladů při realizaci.

Nádrž na dešťovou vodu je zjednodušeně řečeno obyčejná nádoba, do které zachytáváte vodu z pozemku a následně ji zadržujete k pozdějšímu využití. Zdaleka však nejde jen o hospodaření s vodou. Zachycení vody z pozemku může zabránit jeho podmáčení. Ne každé podloží je schopno bezproblémově vsakovat vodu – hlavně jílovitá podloží. V takovém případě musíte vodu zachytit, jinak hrozí rizika spojené s podmáčením pozemku, a tím i vašeho obydlí.

Nabízíme vám samonosné jímky na dešťovou vodu i nádrž na dešťovou vodu k použití při výskytu spodních vod. Celkem ve 14 standardních objemech. Pokud máte speciální přání na atypickou jímku, rádi vám ji vyrobíme na míru.

Proč využívat srážkové vody?

img
 • cena pitné vody se neustále zvyšuje
 • ochrana pozemku a nemovitosti před jeho podmáčením
 • neobsahují chlor ani jiné látky, proto jsou vhodné pro zalévání rostlin
 • jsou „měkké“ a nezpůsobují usazování vodního kamene v potrubí jako upravená pitná voda.

Dešťové vody dopadající na zastavěné plochy většinou odtečou bez užitku do kanalizace nebo jen vsáknou na pozemku. Jímky na dešťovou vodu vám takovouto vodu pomohou akumulovat a dále využívat k různým účelům a tak např. ušetřit náklady na domácnost nebo ochránit svůj majetek (pozemek i rodinný dům) před podmáčením.

Kde je možno zachycené srážkové vody využít?

img
 • zalévání zahrady (je možno provést pomocí běžného čerpadla nebo napojit automatický závlahový systém k zalévání okrasných rostlin, trávníků, ovocných stromů i plodin určených ke konzumaci)
 • splachování WC (tvoří až 30 % spotřeby vody proto je výhodnější realizovat v domě rozvod srážkové vody k tomuto účelu)
 • praní (dešťová voda je měkká, netvoří vodní kámen, takže není nutno používat změkčovadla, lépe rozpouští prací prášky a tím snižuje jejich spotřebu; je vhodné ji využívat zejména tam, kde je běžně dostupná voda tvrdá, kromě úspory pracích prášků snížíte i opotřebení pračky)
 • úklid, umývání (např. k vytírání podlahy nebo mytí aut není nutno plýtvat pitnou vodou, za kterou musíte zaplatit) Pitná voda je příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu nebo splachovali WC.

Jak fungují?

img

K akumulaci dešťových vod jsou nejvhodnější podzemní nádrže, protože je v nich udržována relativně nízká teplota i v letních měsících (pod 16˚ C), čímž je omezeno množení bakterií. Ze střechy jsou dešťové vody odváděny okapem přes lapače splavenin, na přítoku do jímky na dešťovou vodu musí být osazen účinný filtr. Přítokové potrubí musí být osazeno tak, aby nedocházelo k víření vody a usazenin na dně jímky, každá jímka má bezpečnostní přepad, kterým odtéká voda z jímky při jejím naplnění dále do kanalizace nebo vsakovací jámy na pozemku.