Do každé dírky patří naše jímky
5 typů kde jímku použit: 1/ U chat a chalup bez kanalizace 2/ U rodinných domů bez přepadu 3/ V zahrádkářských koloniích 4/ Jako zásobárnu vody 5/ K zachycení odpadních vod

Mobil: (+420) 731 730 713, E-mail: info@mirosep.cz

Nejčastější dotazy

Kde jímky použít?

Plastové (sklolaminátové) jímky, nádrže, žumpy se budují tam, kde splaškové odpadní vody, nebo vody se škodlivými látkami a další odpadní vody nelze odvádět z různých důvodů do kanalizace nebo kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických nebo jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod. Zobrazit další použití jímek.

Jak plastové jímky (žumpy) fungují?

Tyto jímky nefungují jako čistící zařízení, ale jako nádrže ke shromažďování odpadních vod před jejich vývozem fekálním vozem k vyčištění na velké čistírně odpadních vod. Rovněž je lze využít k akumulaci technologických odpadních vod z provozu před jejich vývozem k likvidaci oprávněnou firmou.

Potřebuji při instalaci plastové jímky (žumpy) stavební povolení?

Žumpa není vodní dílo (na rozdíl od septiku a domovní čistírny odpadních vod), proto povolení k její stavbě vydává stavební úřad. Povolení ke stavbě této jímky není nutno vyřizovat samostatně, ale vyřídíte ho zároveň s povolením stavby nebo rekonstrukce rodinného domu, příp. rekreačního objektu.
Ve většině případů není nutno žádat o stavební povolení, neboť podle nového stavebního zákona k podzemním stavbám do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m (pokud nejsou vodním dílem) postačí ohlášení stavebnímu úřadu. Zobrazit další informace k instalaci jímky.

Jak fungují sklolaminátové septiky?

Odpadní voda je přivedena přívodním kanalizačním potrubím do první komory septiku, kde dochází k hrubému předčištění a díky směsi enzymů a bakterií k rozkladu organických látek v odpadních vodách a usazování kalu.
Z této komory protéká odpadní voda přes separační přepážku do druhé komory, kde dochází k sedimentaci jemného kalu. Ve třetí komoře je instalováno odtokové potrubí, kterým je vyčištěná odpadní voda odváděna ze septiku.

Potřebuji stavební povolení při instalaci septiku?

Septik je vodním dílem (odtékají z něho vyčištěné odpadní vody) a proto kromě povolení ke stavbě je nutno požádat také o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
Obě povolení – tj. povolení stavby septiku i povolení k vypouštění odpadních vod vydávají vodoprávní úřady, což jsou většinou odbory životního prostředí na městském úřadě nebo magistrátu. Obě žádosti podáváte současně, příp. povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku můžete vyřídit v předstihu. Za jeho vydání se úřadu neplatí žáden správní poplatek. Zobrazit další informace k instalaci septiku.

Proč využívat srážkové vody?

Dešťové vody dopadající na zastavěné plochy většinou odtečou bez užitku do kanalizace nebo jen vsáknou na pozemku. Jímky na dešťovou vodu vám takovouto vodu pomohou akumulovat a dále využívat k různým účelům a tak např. ušetřit náklady na domácnost nebo ochránit svůj majetek (pozemek i rodinný dům) před podmáčením. Zobrazit další důvody pro použití srážkové vody.

Kde je možno zachycené srážkové vody využít?

 • zalévání zahrady (je možno provést pomocí běžného čerpadla nebo napojit automatický závlahový systém k zalévání okrasných rostlin, trávníků, ovocných stromů i plodin určených ke konzumaci)
 • splachování WC (tvoří až 30 % spotřeby vody proto je výhodnější realizovat v domě rozvod srážkové vody k tomuto účelu)

Zobrazit další možná využití.

Jak fungují jímky na srážkovou vodu?

K akumulaci dešťových vod jsou nejvhodnější podzemní nádrže, protože je v nich udržována relativně nízká teplota i v letních měsících (pod 16˚ C), čímž je omezeno množení bakterií. Ze střechy jsou dešťové vody odváděny okapem přes lapače splavenin, na přítoku do jímky na dešťovou vodu musí být osazen účinný filtr. Zobrazit všechny informace o jímkách na dešťovou vodu.

Čím se řídit při výběru plastové jímky?

Plastové jímky se liší kapacitou čili objemem a tím, zda mají, anebo nemají být usazeny do půdy s výskytem spodní vody. Standardně je k dostání celkem 14 typů jímek o objemu od 2000 do 15 000 litrů. Při výběru jímky je dobré položit si tyto otázky:

Kolik dní v roce bude chata, zahradní domek či jiná nemovitost obývána?

Jímky se vyplatí u rekreačních objektů, jako jsou chalupy, chaty a zahrádky, u kterých se předpokládá spíše sezónní než trvalý pobyt.

Kolik osob bude objekt využívat?

Čím větší počet lidí, tím vyšší produkce odpadních vod a častější vyvážení jímky. Jestliže průměrná produkce odpadních vod na člověka činí asi 100 litrů za den a jeden vývoz jímky stojí zhruba 1000 Kč, je jasné, že investice do dražší, ale objemnější jímky, kterou není nutné tak často vyvážet, je dlouhodobě rozumnější volba.
Jímku lze usadit i na pozemek se zvýšeným výskytem spodní vody nebo na místo, kde bude částečně zasahovat pod povrch silniční komunikace. Je však nutné dodržet speciální postupy usazení.

Proč zvolit plastovou jímku?

 1. Jednoduché usazení bez betonáže
  Plastové jímky jsou navrženy jako samonosné, čímž odpadají starosti a námaha s jejich obetonováním. Místo toho stačí jímku usadit do vykopané jámy, jejíž dno tvoří pískové lože, a zasypat ji pískem nebo zeminou bez ostrých předmětů a kamenů. Přesné postupy, jak usadit jímku klasickým způsobem, stejně jako při větším výskytu podzemní vody, najdete v článku "jak usadit plastovou jímku na Mirosep.cz".
 2. Nejnižší cena
  Pořizovací cena za plastové jímky je nižší než cena za odpadní septiky o stejném objemu i domácí čističky odpadních vod.
 3. Minimální byrokracie a žádné poplatky
  Žumpa, na rozdíl od septiku či domovní čistírny odpadních vod, není vodní dílo a řadí se mezi stavby do 300 m2. Proto se při instalaci jímky obejdete bez stavebního povolení i povolení k nakládání s vodami a s nimi spojenými poplatky a vyřizováním. Usazení jímky stačí ohlásit stavebnímu úřadu, a to buď samostatně, nebo v rámci žádosti o stavební povolení ke stavbě či rekonstrukci domu.
 4. Dlouhá životnost a záruka
  Pevný plastový (sklolaminátový) materiál zajišťuje nadstandardní vodotěsnost a odolnost povrchu vůči korozi, a tím i vyšší životnost jímky. Moderní jímky dále disponují válcovitým tvarem, díky němuž lépe odolávají tlakům zeminy i podzemních vod.
 5. Snadná manipulace
  Jak při zasazování, tak při čerpání odpadové vody oceníte jednoduchou a nenáročnou manipulaci s plastovou jímkou. Množství odpadu zkontrolujete otvorem, který slouží také pro jeho odčerpání fekálním vozem. Abyste mohli jímku využívat k zásobení dešťovou vodou, je nutné ji propojit s okapy domu přítokovým potrubím s účinným filtrem.

Jak správně zvolit velikost septiku nebo jímky?

U jímek se průměrná spotřeba 1 osoby na 1 den počítá na 100 litrů odpadu. Čtyřčlenná rodina tedy potřebuje jímku o objemu 12m3.

Stojí za to koupit větší jímku?

Kapacita zařízení na čerpání jímky je většinou 8 až 12m³. Někteří jen náhodou mají zařízení s kapacitou 16m³. Takže stojí za to zjistit dříve jaké kapacity vozidlo obsluhuje vaši oblast.

Co je potřeba k usazení nádrže?

K usazení nádrže se doporučuje využít stavební techniky jako je bagr. Bagr využijte nejdříve pro vykopání jámy. Podle druhu nádrže nechte jámu upravit (jak upravit jámu pro konkrétní typ nádrže vám rádi poradíme s usazením, případně vše naleznete v montážním návodu). A následně nádrž do jámy správně umístěte.

Jak probíhá doprava a předání nádrže? Co vše mám zajistit ze své strany?

Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou přepravu velkých produktů, jejich dopravu pečlivě plánujeme a potřebujeme zde i vaši součinnost s termínem doručení. Vše s vámi domluvíme, při přijetí objednávky vám nabídneme termíny, kdy by bylo dodání možné a vy si vyberete takový jaký vám bude nejvíce vyhovovat. Následně vám zavoláme s přesnou hodinou a doručím přímo k vám. Na místě pak potřebujeme vás jako zákazníka, nebo povolanou osobu, která nádrž převezme a zajistí složení nádrže společně s naším řidičem.

Jaké podporujete formy platby?

Doporučeným způsobem je u nás platba v hotovosti při převzetí. Akceptujeme také samozřejmě platbu převodem na účet.

Jaký je rozdíl mezi ohlášením a vodoprávním povolením pro čistírny, septiky a jímky?

V podstatě je to tak, že je úplně jedno jestli použiji domovní ČOV jako jeden výrobek (domovní ČOV) nebo více výrobků (septik + filtr) v obou případech je to stavba zahrnutá pod pojem domovní čistírna ... dokonce i sestava septik+filtr, pokud je tak certifikovaná, může být brána jako jeden výrobek (jímka, žumpa jsou naopak pojmy pro bezodtokou nádrž a voda z ní se nevypouští ani do vod povrchových a ani do vod podzemních, a tak nepodléhá schvalování od vodoprávního úřadu).