Do každé dírky patří naše jímky
5 typů kde jímku použit: 1/ U chat a chalup bez kanalizace 2/ U rodinných domů bez přepadu 3/ V zahrádkářských koloniích 4/ Jako zásobárnu vody 5/ K zachycení odpadních vod

Mobil: (+420) 731 730 713, E-mail: info@mirosep.cz

Plastové (sklolaminátové) jímky neboli žumpy

Zelená sklolaminátová jímka

Ke každé jímce od nás zákazník obdrží:

  1. montážní postup usazování plastových jímek do země
  2. protokol o zkoušce těsnosti plastové jímky podle čsn 750905
  3. prohlášení výrobce plastové jímky o shodě dle zákona č.22/1997 sb.
  4. záruční list

imgSklolaminátové jímky neboli plastové žumpy jsou do země zapuštěné bezodtokové vodotěsné nádrže. Slouží k zadržení splaškových vod především u rekreačních objektů. Samozřejmě je možné je využít také u rodinných domů, tuto možnost však nedoporučujeme, v takovém případě jsou ideálnější plastové septiky. Obsah jímek totiž musí být podle zákona pravidelně vyvážen na velkou čistírnu odpadních vod – to představuje vyšší provozní náklady

Naše plastové jímky jsou přímo určeny k zapuštění do jakéhokoli podloží, k usazení nepotřebujete žádnou betonáž – výrazně tak uspoříte své finance.

Plastová žumpa je vhodná všude tam, kde není vybudována veřejná kanalizace, případně k ní není pozemek napojen a zároveň není možné vypouštění přečištěné odpadní vody do vodních toků nebo je zasakovat přímo na pozemku. Zároveň byste měli myslet na to, jak rychle plastovou jímku naplníte a podle toho vybírat objem. Ušetříte tak náklady při vyvážení fekálním vozem.

Nabízíme vám standardní sklolaminátové jímky i žumpy, které je možné použít při výskytu spodní vody, a to celkově ve 14 základních objemech – jestliže si nevyberete, vyrobíme vám atypickou jímku přesně na míru vašim požadavkům.

Jak plastové jímky (žumpy) fungují?

imgTyto jímky nefungují jako čistící zařízení, ale jako nádrže ke shromažďování odpadních vod před jejich vývozem fekálním vozem k vyčištění na velké čistírně odpadních vod. Rovněž je lze využít k akumulaci technologických odpadních vod z provozu před jejich vývozem k likvidaci oprávněnou firmou.

Potřebuji při instalaci plastové jímky (žumpy) stavební povolení?

img Žumpa není vodní dílo (na rozdíl od septiku a domovní čistírny odpadních vod), proto povolení k její stavbě vydává stavební úřad. Povolení ke stavbě této jímky není nutno vyřizovat samostatně, ale vyřídíte ho zároveň s povolením stavby nebo rekonstrukce rodinného domu, příp. rekreačního objektu.

Ve většině případů není nutno žádat o stavební povolení, neboť podle nového stavebního zákona k podzemním stavbám do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m (pokud nejsou vodním dílem) postačí ohlášení stavebnímu úřadu. Za jeho vydání se úřadu neplatí žáden správní poplatek. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení podáte na příslušném tiskopise ke stavbě rodinného domu, který získáte na stavebním úřadě nebo stáhnete na www.mmr.cz nebo www.formulare-ke-stazeni.cz.

Ohlášenou stavbu můžete provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, příp. po uplynutí 40 dnů od ohlášení stavby stavebnímu úřadu, pokud vám stavební úřad nedoručil do této doby zákaz provedení stavby. V tomto případě platí, že Vám stavební úřad souhlas udělil (souhlas mlčky).

Dokončenou stavbu provedenou na základě stavebního povolení můžete užívat až po vydání kolaudačního souhlasu, o který musíte na stavebním úřadě požádat. To neplatí u ohlášených staveb. Stavby na ohlášení můžete užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Pokud jste tedy jímku stavěli spolu s rodinným domem na ohlášení, kolaudační souhlas k jejímu užívání nepotřebujete. Postačí pouze oznámení stavebnímu úřadu, že hodláte stavbu začít užívat, musíte ho však stavebnímu úřadu doručit nejméně 30 dnů před zahájením užívání stavby. Pokud Vám stavební úřad do 30 dnů nedoručí zákaz užívání stavby, můžete ji začít užívat . Protože jímka (žumpa) není vodní dílo, není nutno žádat na vodoprávním úřadě o povolení k vypouštění odpadních vod (jedná se o vodotěsnou jímku, ze které nesmí odpadní vody odtékat).

Kvalita a životnost dodávaných výrobků jsou základními přednostmi a připomeneme-li, že při usazování odpadá betonáž plastové jímky (žumpy), je zcela jasné, že nelze těmto výrobkům konkurovat.